Wendy Marien Photography

Capturing life's most precious moments, one image at a time.

In een notendop

Ik leg graag een glimlach vast

Ik fotografeer enkel digitaal

Ik ben een familie-mens

Ik hou van lachen en relaxen met vrienden

Ik ben bereid om te reizen voor fotoshoots

Ik hou van nieuwe media

Ik woon en werk in de omgeving van Antwerpen

Neem een kijkje op de site en geniet van mijn fotos. Indien je vragen hebt, of je geinteresseerd bent om samen te werken, aarzel dan niet om me te contacteren!

In a nutshell

I love to capture smiles

I shoot digital images

I am a family-girl

I love to relax and laugh with friends

I am willing to travel worldwide for photoshoots

I'm all about new media

I live and work in the vicinity of Antwerp

Check out my website and enjoy my photos. If you have any questions, or if you are interested in working together, please do not hesitate to contact me!

Portraits and Events

Portretten

Van je kleinste kapoen tot je oudste familielid, allemaal verdienen ze dat speciale portret!

Van babyportretten en communiekaartjes tot volledige familieportretten, alles is mogelijk

Deze portretten zullen steeds op locatie worden genomen zolang ik zelf geen eigen studio tot beschikking heb, waarbij aan uzelf de vrijheid wordt gegeven om mee de locatie te bepalen

Prijzen zijn volgens een vast tarief, en zijn steeds inclusief 10 fotoprints formaat 13x18 naar keuze.

Evenementen en Themafotografie

Sommige momenten, sommige feestjes of sommige vieringen zijn te speciaal om niet vast te leggen.

Verlovingsfeesten, doopsels en communiefeesten, bedrijfsevenementen of productvoorstellingen zijn activiteiten die ik graag voor u fotografeer.

Contacteer mij hier gerust voor! We bespreken uw specifieke wensen en bekijken samen wat de mogelijkheden zijn!

Prijzen zijn hierbij volgens een vast uurtarief.

Portraits

Whether its your youngest child or your oldest relative, they all deserve that special portrait!

Newborn portraits, religious or non religious key moments in your childs life, or complete family portraits, anything is possible

These portraits will always be created on location, since I dont have my own studio. Of course you will always have the freedom to decide which location this will be.

Prices are fixed and always include 10 free to choose photoprints size 13x18

Events and Themed Photography

Certain moments in life, specific parties or celebrations are too special for them not to be captured on photo.

Engagement parties, christenings and religious celebrations, corporate events or product presentations are all events I would love to photograph for you.

Do not hesitate to contact me concerning these things! We can then discuss your specific wishes and explore possibilities together!

Prices are according to a steady hourly rate.

Weddings

Onze huwelijkspakketten

Onderstaande pakketten lijken me interessant voor jullie. Natuurlijk kunnen ze anders samengesteld worden naar jullie wensen.

Indien je geinteresseerd bent om meer te weten of indien je mijn prijzen wil kennen, aarzel niet om me te mailen!

Basic Formula
 • Fotos vanaf voorbereiding tot en met openingsdans (max 15hrs)
 • Huwelijksreportage inbegrepen
 • Alle beelden op Dvd, in de hoogste kwaliteit
Flavors
Package 1 (Joy)
 • Basic Formula
 • Verlovingsshoot
 • Ontwerp huwelijksalbum
Package 2 (Happiness)
 • Basic Formula
 • Verlovingsshoot
 • Ontwerp huwelijksalbum
 • Ontwerp bedankkaartje
 • Slideshow op DVD
Package 3 (Bliss)
 • Basic Formula
 • Verlovingsshoot
 • Ontwerp huwelijksalbum
 • Ontwerp bedankkaartje
 • Slideshow op DVD
 • Webalbum met eigen domeinnaam
Toppings
 • Klein album voor familie en vrienden
 • optie tweede fotograaf (omdat twee paar ogen meer zien dan 1)
 • Ontwerp huwelijksuitnodigingen met gebruik van verlovingsshoot fotos

Our wedding packages

Below packages are what I believe to be interesting for you. Naturally they can be mixed and matched to your custom needs.

If you are interested in learning more about them, or if you want to know my prices, please do not hesitate to email me!

Basic Formula
 • Journalistic-style images from preparations up to the first dance (max 15hrs)
 • Seperate wedding shoot of Bride and Groom included
 • All images on Dvd in full quality
Flavors
Package 1 (Joy)
 • Basic Formula
 • Engagement shoot
 • Design Wedding Album
Package 2 (Happiness)
 • Basic Formula
 • Engagement shoot
 • Design Wedding Album
 • Design thank you card
 • Slideshow on DVD
Package 3 (Bliss)
 • Basic Formula
 • Engagement shoot
 • Design Wedding Album
 • Design thank you card
 • Slideshow on DVD
 • Webalbum on your own domain
Toppings
 • Small albums for family and friends
 • Second photographer present on the wedding day (because two pairs of eyes see more than one)
 • Design wedding invitations with photos of the engagement shoot

Over mezelf

Ik ben een dochter, een zuster en een vriendin. Ik hou van een mooie glimlach. Altijd al gedaan! Ik probeer de mensen steeds in hun reinste vorm te fotograferen. Spontane fotos en sfeervolle momenten zijn de beelden waar ik van hou.

Dit betekent dat ik de dingen en de momenten probeer te fotograferen zoals ze zich voordoen. Ik probeer zo weinig mogelijk op te vallen, maar zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Tijdens reportages volg ik de dag in een journalistieke stijl en probeer ik zoveel mogelijk van het gebeuren vast te leggen, niet enkel het grote geheel, maar ook de kleine dingen. Het zijn immers net deze kleine dingen die de mensen dikwijls vergeten naderhand maar die o zo veel kunnen betekenen. Tijdens portretten ga ik op zoek naar de warmte van de beelden en probeer ik zoveel mogelijk emotie vast te leggen. Elke foto vertelt zijn eigen verhaal.

Ik doe dit in bijberoep en beschouw dit in de eerste plaats als een hobby. Dit betekent dat mijn prijzen zeer competitief blijven. Voor meer info wijs ik je graag verder naar de services pagina, maar je mag me natuurlijk ook altijd per mail contacteren voor meer informatie.

About me

I am a daughter, a sister and a friend. I love a beautiful smile. Always have! I try to capture people in their purest form. Spontaneous photos and sincere moments are the images that I love.

This means that I try to capture things and moments how they occur. I try to be as inconspicuous as possible, but also to be as much present as possible. During assignments, I follow the day in a journalistic style and try to capture as much of the event as possible. Not only the big picture, but also the little things. After all, its those things that people tend to forget afterwards but that can matter oh so much to a person. During portraits, I try and find the warmth of every image and try and capture as much emotion as possible. Every photo tells its own story.

I do this as a secondary profession and still consider it to be a hobby of mine in the first place. This means that my prices remain very competitive. For more information, I happily direct you to the services page, but of course you can always contact me via the contact page.


* Are you human?6